| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tijdlijn

Page history last edited by PBworks 10 years, 2 months ago

 

Nederland

 • voorjaarsvakantie

            Noord: 22 febr.-02 maart 2014 (week 9)
            Midden: 15 febr.-23 febr. 2014 (week 8)

            Zuid: 1 maart - 9 maart 2014 (week 10)

 • meivakantie 26 april - 5 mei 2014 
 

Suriname 

 • Paasvakantie:
    17 april - 4 mei 2014

 

 

Curacao 

 • Paasvakantie:
     17 april - 4 mei 2014
      

 

 

 

    

    Tijdlijn Lot februari 2014   

 

 

 

Fase 1. 10 februari – 02 maart 2014

Voorstellen

Voordat jullie met elkaar gaan samenwerken is het leuk om te weten wie iedereen is. In de Wiki is voor elke groep een pagina gemaakt om zich voor te stellen. Iedereen kan deze wiki lezen, om te editten heb je een login nodig. Wanneer je toegang hebt tot de Wiki kun je aan de slag met jullie voorstelpagina. Op deze pagina vertel je iets over je school, de klas, de leerlingen en de leerkracht. De tekst vul je aan met een leuke klassenfoto, foto’s van leerlingen, tekeningen, een video.
Of kijk eens op de cool tools wiki naar een andere creatieve manier om jullie groep in beeld te brengen

 

 

Fase 2. 03 maart – 30 maart 2014

Uitdaging 1

Op maandagochtend 3 maart start de eerste uitdaging in de Wiki.

Iedere groep heeft 3 weken de tijd, t/m zondag 28 maart (i.v.m. vakanties), om de uitwerkingen te plaatsen op de uitwerkpagina. Probeer zo creatief mogelijk antwoord te geven met teksten, filmpjes, foto’s, tools of Social Media!


Alle pagina's zijn voor iedereen zichtbaar, neem eens een kijkje met je groep op de bijdrage van de anderen.


Fase 3. 31 maart – 20 april 2014

Uitdaging 2  

Maandagochtend 31 maart wordt de tweede uitdaging in de Wiki zichtbaar. Jullie hebben nu t/m zondag 18 april de tijd om aan je uitdaging te werken.

Probeer zo creatief mogelijk te zijn met jullie teksten, filmpjes, foto’s, tools of Social Media! Kijk goed naar de bijdrage van de andere leerlingen in jullie Circle. Bespreek in je groep ook eens de verschillen en overeenkomsten in de uitwerkingen.

 

 

Fase 4. 21 april – 18 mei 2014

Uitdaging 3

Maandagochtend 21 april staat de derde uitdaging in de Wiki.

Jullie hebben 3 schoolweken de tijd, t/m zondag 18 mei (i.v.m. Pasen en vakanties), om een creatieve uitwerking te maken en deze op jullieuitwerkpagina te plaatsen. 

Probeer zo creatief mogelijk antwoord te geven met teksten, filmpjes, foto’s, tools of Social Media!

Kijk goed naar de bijdrage van de andere leerlingen in jullie Circle. Bespreek in je groep ook eens de verschillen en overeenkomsten in de uitwerkingen.

 

 

Fase 5. 19 mei – 28 mei 2014 

Afronding 

In deze laatste fase bedenken jullie een nieuw, eigen kinderrecht.Wat is voor jullie een belangrijk kinderrecht, dat je nog niet tegenkwam op onze reis met Lot? Bedenk en beschrijf samen een nieuw kinderrecht om aan de 54 bestaande toe te voegen. Jullie hebben t/m woensdag 28 mei om jullie idee op een creatieve manier aan elkaar te presenteren! Hoe kunnen jullie er zelf voor zorgen dat jullie zelfbedachte kinderrecht echt een succes wordt? We gaan ook samen bespreken hoe de afgelopen periode van ons leeravontuur verlopen is.

 

Fase 6. 25 mei – 28 mei 2014 

Evaluatie.

In deze laatste week van de Lot Learning Circle willen we graag jullie feedback ontvangen en weten hoe jullie reis met Lot verlopen is. Wat vonden jullie echt goed gaan en wat zouden we kunnen verbeteren?Jullie tips en tops helpen ons de volgende reis met Lot goed voor te bereiden. 

 


 
www.globalteenager.org

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.